Velkommen til Askeladden
Logg på med brukernavn og passord
 
 

NYHETER: I forbindelse med overgang til ny redigeringsløsning for Askeladden vil databasen tas ned fredag 26.05 klokka 12.00. Askeladden, og Askeladdens karttjenester vil være utilgjengelig fra nevnte tidspunkt til tirsdag 30.05. klokka 15.00. Kulturminnesøk vil være tilgjengelig i hele perioden Tirsdag 30.05 vil Askeladden gjenoppstå i ny drakt. Det er mulig å gjøre seg kjent med den nye løsningen ved å logge på vårt testmiljø: https://espen.ra.no/ og velge «redigeringsklient» (selv om du ikke har redigeringstilgang). Mer informasjon om ny funksjonalitet kommer i forbindelse med lanseringen. Følg med på våre nettsider: http://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Data-og-tjenester/Askeladden for oppdaterte brukerveiledninger i løpet av kommende uke. Hilsen Askeladden-teamet

Du kan søke om tilgang til Askeladden ved å velge "Registrer meg som bruker"
For at vi skal behandle søknadene raskest mulig, er det viktig å fylle inn korrekt informasjon i søknadsmeldingen
NB! Søknader vil kun bli vurdert dersom søker oppgir epost-adresse som kan spores til en institusjon innen offentlig forvaltning*.
Innsynsbrukere som ikke oppfyller kravene nevnt over, vil kun kunne anvende www.kulturminnesøk.no eller http://riksantikvaren.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=82835f6c7e794c44a2192bdb111d41b5 for søk etter kulturminnedata.

*Konsulenter som jobber med konsekvensutredninger og planarbeid, samt forskere og studenter kan gis begrenset tilgang til Askeladden

REGISTRERING AV AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER

Ikke alle arkeologiske automatisk fredete kulturminner er registrert.
I de aller fleste tilfeller vil mangel på kulturminner i et område være en indikasjon på at området ikke er tilstrekkelig registrert. Det betyr at selv om Askeladden viser at det ikke er registrert kulturminner, er det ingen garanti for at det ikke finnes kulturminner i det området.

Det kan også være feil i kartplassering av enkelte kulturminner.
Det er viktig å være klar over at mange kulturminner ble registrert for lenge siden, da kartfestingsmetoder og standarder ikke var like gode som de er i dag. Både kartplassering og selve utstrekningen av registrerte arkeologiske kulturminner kan også vise seg å være feil. Kontakt regional kulturminneforvaltning før du bruker våre kulturminnedata som grunnlag for detaljplanlegging.​

Er du interessert i kulturminner i ditt nærmiljø? Klikk her for å gå til Kulturminnesøk

Jobber du i offentlig forvaltning* og har behov for tilgang til den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden?

Skriv inn ditt brukernavn eller epost-adresse:
Skriv inn ditt brukernavn, så vil vi hjelpe deg med å fylle ut søknad om ny tilgang.