logo
Velkommen til Askeladden
Logg på med brukernavn og passord
 
 
Glemt passord?

Brukermanual finner man under "Om - Hjelp" etter pålogging

NYHETER - 28. JUNI 2018

 • Kulturminnerapport med kjerneinformasjon og kart er nå tilgjengelig fra kulturminneskjema
 • Tilpasninger GDPR
 • Diverse bugfix

NYHETER - 9. MAI 2018

 • Ved nyregistrering av bygninger skal man nå klikke på bygningen i kartet (se mer om FKB i brukermanual) og ikke lengre tegne omrisset selv
 • Samme kartfunksjonalitet brukes i alle kart
 • Endringer i grensesnitt for å redusere antall klikk
 • Oppdatert forside til Askeladden ble publisert 23 mai

For komplett oversikt se releaselog

BRUKERVILKÅR

 1. Informasjon som registreres i Askeladden skal som hovedregel kunne deles med omverdenen og ansees som åpne data såfremt de ikke inngår under punkt 2. Data uten aktiv begrenset tilgang blir automatisk tilgjengelig gjennom Kulturminnesøk og andre åpne kanaler som våre karttjenester (REST, WMS, WFS), Geonorge og SeEiendom.
 2. Askeladden deler aldri informasjon som er sensitive av personvernhensyn (eieropplysninger, interiøropplysninger og tilstandsregistreringer for bygg), eller for spesielt sårbare kulturminner hvor saksbehandler aktivt har haket av for at informasjonen skal unntas offentligheten. Disse dataene er kun tilgjengelig for brukere av Askeladden med følgende tilganger; saksbehandler, og innsyn (full), og skal ikke deles med personer som ikke har tilgang til Askeladden. Saksbehandler har, i tillegg, mulighet til å begrense tilgang til utvalgt informasjon der hvor omstendighetene tilsier at dette er nødvendig.

BEGRENSNINGER I REGISTERETS OVERSIKT OVER FREDETE KULTURMINNER

 • Ikke alle automatisk fredete kulturminner er registrert.
  I de aller fleste tilfeller vil mangel på kulturminner i et område være en indikasjon på at området ikke er tilstrekkelig registrert. Det betyr at selv om Askeladden viser at det ikke er registrert kulturminner, er det ingen garanti for at det ikke finnes kulturminner i området.
 • Det kan være feil i kartplassering av enkelte kulturminner.
  Det er viktig å være klar over at mange kulturminner ble registrert for lenge siden, da kartfestingsmetoder og standarder ikke var like gode som de er i dag. Både kartplassering og selve utstrekningen av registrerte arkeologiske kulturminner kan også vise seg å være feil. Kontakt regional kulturminneforvaltning før du bruker våre kulturminnedata som grunnlag for detaljplanlegging.

HVEM KAN SØKE TILGANG?

 • Tilgang gis i hovedsak til ansatte i offentlig forvaltning som har tjenestlige behov.
 • Konsulenter som jobber med konsekvensutredninger og planarbeid, samt forskere og studenter som har legitime behov kan få begrenset tilgang.
 • Søknader vil som hovedregel kun bli vurdert dersom søker oppgir epost-adresse som kan spores til en institusjon innen offentlig forvaltning.
 • For at vi skal behandle søknadene raskest mulig er det viktig at disse er komplette med korrekt informasjon.
 • Tilfredsstiller du kravene over kan du søke om tilgang ved å velge "Registrer meg som bruker"
Brukere som ikke oppfyller kravene nevnt over vil kun kunne anvende Kulturminnesøk eller vårt innsynskart for søk i kulturminnedata.

Er du interessert i kulturminner i ditt nærmiljø? Klikk her for å gå til Kulturminnesøk

Jobber du i offentlig forvaltning* og har behov for tilgang til den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden?

Registrer meg som bruker