logo
Velkommen til Askeladden
Logg på med brukernavn og passord
 
 

NYHETER: 9.2.2018: Releaselogg er lagt ut på våre nettsider.

Releaselogg fra oppdatering av Askeladden finner du her: https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Data-og-tjenester/Askeladden/Releaselogg

Velkommen til Askeladden versjon 3 - Brukermanual er lagt ut under "Om - Hjelp" inne i Askeladden.

Oppdaterte brukervilkår - For å kunne benytte Askeladden må du godta følgende vilkår:

1. Informasjon som registreres i Askeladden skal som hovedregel kunne deles med omverdenen og ansees som åpne data såfremt de ikke inngår under punkt 2. Data uten aktiv begrenset tilgang blir automatisk tilgjengelig gjennom Kulturminnesøk og andre åpne kanaler som våre karttjenester¹ (REST, WMS, WFS), Geonorge² og SeEiendom³.

2. Askeladden deler aldri informasjon som er sensitive av personvernhensyn (eieropplysninger, interiøropplysninger og tilstandsregistreringer for bygg), eller for spesielt sårbare kulturminner hvor saksbehandler aktivt har haket av for at informasjonen skal unntas offentligheten. Disse dataene er kun tilgjengelig for brukere av Askeladden med følgende tilganger; saksbehandler, og innsyn (full), og skal ikke deles med personer som ikke har tilgang til Askeladden. Saksbehandler har, i tillegg, mulighet til å begrense tilgang til utvalgt informasjon der hvor omstendighetene tilsier at dette er nødvendig.

3. Adgang til søk og eksport/nedlasting av data er lik for alle typer brukere; enkelt innsyn, fullt innsyn og saksbehandler.

¹ https://karttjenester.ra.no/arcgis/rest/services ² https://www.geonorge.no/ ³ http://www.seeiendom.no

Hilsen Askeladden-teamet

Du kan søke om tilgang til Askeladden ved å velge "Registrer meg som bruker"
For at vi skal behandle søknadene raskest mulig, er det viktig å fylle inn korrekt informasjon i søknadsmeldingen
NB! Søknader vil kun bli vurdert dersom søker oppgir epost-adresse som kan spores til en institusjon innen offentlig forvaltning*.
Innsynsbrukere som ikke oppfyller kravene nevnt over, vil kun kunne anvende www.kulturminnesøk.no eller http://riksantikvaren.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=82835f6c7e794c44a2192bdb111d41b5 for søk etter kulturminnedata.

*Konsulenter som jobber med konsekvensutredninger og planarbeid, samt forskere og studenter kan gis begrenset tilgang til Askeladden

REGISTRERING AV AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER

Ikke alle arkeologiske automatisk fredete kulturminner er registrert.
I de aller fleste tilfeller vil mangel på kulturminner i et område være en indikasjon på at området ikke er tilstrekkelig registrert. Det betyr at selv om Askeladden viser at det ikke er registrert kulturminner, er det ingen garanti for at det ikke finnes kulturminner i det området.

Det kan også være feil i kartplassering av enkelte kulturminner.
Det er viktig å være klar over at mange kulturminner ble registrert for lenge siden, da kartfestingsmetoder og standarder ikke var like gode som de er i dag. Både kartplassering og selve utstrekningen av registrerte arkeologiske kulturminner kan også vise seg å være feil. Kontakt regional kulturminneforvaltning før du bruker våre kulturminnedata som grunnlag for detaljplanlegging.?

Er du interessert i kulturminner i ditt nærmiljø? Klikk her for å gå til Kulturminnesøk

Jobber du i offentlig forvaltning* og har behov for tilgang til den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden?

Registrer meg som bruker
Skriv inn ditt brukernavn eller epost-adresse: